Systém EDA

Eda je moderní tiketovací systém, který vám poskytne ucelený dohled nad řešením všech úkolů a projektů, které ve vaší firmě probíhají. Nahradí tím sdílené dokumenty na síti, e-mailového klienta či ručně psané poznámky. Eda velmi výrazně zjednoduší a zpřehlední práci ve vaší společnosti. Tím samozřejmě šetří nejen čas, ale i peníze.

Výhody využívání EDY
eda jako helpdesk
sledování produktivity

Výhody využívání systému Eda

 • Dohled nad úkoly
  V případě ústního, telefonického či e-mailového zadávání úkolů často dochází k tomu, že se na úkol zapomene a není splněn. Při používání EDY se to nemůže stát. Úkoly jsou ve formě tiketů řazeny přehledně do projektů. Každý úkol je přiřazen uživateli (popř. skupině uživatelů), která je za úkol zodpovědná. Zadavatel nebo osoba pověřená dohledem nad plnění projektů ve firmě splnění tiketů hlídá. K tomu mu pomáhají různé automatické mechanismy EDY. Tikety mají možnost uložení termínu, do kterého má být úkol splněn.

 • Přehledné moderní rozhraní
  Rozhraní EDY je velmi intuitivní – první co uživatel vidí jsou úkoly, které jsou mu přiřazeny. Vidí v jakém jsou stavu a kolik času mu zbývá na jejich dokončení. Získává tak okamžitý přehled nad svou prací. Rozhraní je plně responzivní a samotné optimalizaci pro mobilní telefony jsme věnovali spoustu času. EDA nemá klasickou mobilní aplikaci, webová verze ji plnohodnotně nahradí. Oproti klasické mobilní aplikaci má toto řešení řadu výhod. Kompletní nastavení Edy máte na mobilním zařízení stejné jako na počítači, webová aplikace je neustále aktuální, nemusíte stále instalovat nové aktualizace. V mobilním zařízení vám navíc webová verze nezabírá místo v úložišti. Mimochodem, Edu lze používat i v tmavém nočním režimu, který je dnes velmi populární.

 • Dostupnost odkudkoliv
  Obrovskou výhodou EDY je jeho cloudové řešení. Data o úkolech máte k dispozici všude tam, kde je dostupný internet. S cloudovým řešením jsou spojené i další výhody – nečekají vás žádné starosti s instalací aplikace, s aktualizacemi, provozem serveru či zálohou dat. Vše za vás řešíme my.

 • Sledování odpracované doby na úkolech
  Velice zajímavým benefitem využívání EDY je to, že u každého úkolu je možné zadávat čas strávený na úkolu. EDA z časů vytváří statistiky. Zjistíte kolik času se trávilo na určitém úkolu nebo celém projektu. Ve spolupráci s naším docházkovým systémem SYSDO lze sledovat i vytížení jednotlivých zaměstnanců (více o sledování odpracované doby pomocí docházky SYSDO naleznete zde). Navíc lze každému úkolu nastavit maximální dobu, kterou na něm lze strávit. To pomůže například při plánování časové náročnosti projektu)

 • Filtry a záložky
  Řada uživatelů ocení pokročilé možnosti při filtrování úkolů – filtrovat lze otevřené úkoly po termínu, tikety lze filtrovat podle všech atributů které obsahují, tedy dle projektu, přiřazených uživatelů, stavů, tagů, dat vytvoření a mnohých dalších možností. Filtry si lze uložit pro opakované použití a to rovnou i do záložky, kterou budete mít v aplikaci vždy po ruce, oddělenou vámi vybranou ikonou a barvou.

 • Volitelné statusy
  Základní stavy úkolů v Edovi jsou “nový”, “v procesu”, “vyřešený” a “čeká na informace”. Je nám jasné, že ve většině případů tyto stavy nebudou stačit. Proto pro každý projekt můžete vytvořit libovolný počet stavů s libovolným názvem, do kterých lze úkoly přepínat. Stavy popíšete proces, který se s úkolem v daném projektu děje. Tímto můžete EDU snadno přizpůsobit Vašim potřebám a firemním procesům.

Eda jako helpdesk

Vyřizování požadavků od zákazníka nebylo nikdy jednodušší, s Edou se vám již nikdy nestane, že by požadavek od zákazníka zůstal bez odezvy.

Tikety nemusí být zakládány jen interně v rámci firmy. Do Edy lze automaticky vkládat i požadavky zákazníků. Zákazník samozřejmě Edu vůbec nepoužívá. K tomu, aby se požadavek od zákazníka dostal do Edy, existují dvě možnosti:

 • První je propojení e-mailové adresy, na kterou zákazníci své dotazy posílají, s Edou. Všechny e-maily, které na tuto adresu přijdou jsou automaticky vloženy do Edy a je k nim přiřazen předdefinovaný řešitel.

 • Druhá možnost je vygenerování formuláře, který si jednoduše vložíte na svou internetovou prezentaci. Výhoda této možnosti je v tom, že odfiltrujete případný spam, který vám chodí na e-mailovou adresu (tento spam se pak ve formě tiketů nebude zakládat v Edovi).

Následná komunikace je jednoduchá – vy odpovídáte přes Edu, zákazník přes svůj e-mail. Eda samozřejmě podporuje i zasílání příloh, a to oboustranně. Odpovědi zákazníka jsou automaticky přiřazovány k již založenému tiketu, čímž se udržuje pořádek v tiketech.

Sledování produktivity

Pokud ve vaší společnosti využíváte docházkový systém SYSDO spolu s tiketovacím systémem EDA, dostanete komplexní přehled o aktivitách a celkové produktivitě vašich zaměstnanců.

U každého tiketu může uživatel postupně během jeho plnění vkládat strávený čas nad úkolem. Eda tyto časy sčítá. Máme tak přehled nad tím, kolik bylo stráveno času nad úkolem nebo nad celým projektem.

Řadu let provozujeme docházkový systém SYSDO. SYSDO a EDA lze snadno propojit a získat tak komplexní přehled o aktivitách a celkové produktivitě vašich zaměstnanců. Co to znamená? V SYSDU už dnes lze přidávat aktivity. V řadě případů je to ale pro zaměstnance nepohodlné řešení. Eda plní aktivity automaticky na základě časů vkládaných k jednotlivým tiketům. Výsledkem tohoto propojení je přehledné grafické zobrazení aktivit zaměstnanců v systému SYSDO, kde na první pohled vidíme, který zaměstnanec není plně využitý, nebo naopak který je přetížený.

Tento nástroj vám tak velmi efektivně pomůže zoptimalizovat procesy ve firmě, tím ušetří nejen čas, ale i peníze.

Více o sledování produktivity